Handleiding TS-Z OBO

In het OBO (Overzicht BRON Onderzoek) staat alle informatie die bij DUO bekend is en van belang is voor de bekostiging. Met het OBO kan de accountant controleren of de gegevens in het LAS en in BRON overeenkomen. Zie voor meer informatie https://duo.nl/zakelijk/middelbaar-beroepsonderwijs/vavo/bron-en-uw-administratie.jsp

Deze tool exporteert de gegevens van de OBO naar een Excel bestand, u hoeft alleen maar het bestand te selecteren en zodra de macro klaar is heeft u een volledige uitdraai in Excel.

Hoe werkt het

U krijgt bij het openen van het excel-bestand het volgende te zien. (Let op dat u macro’s en inhoud voor het bestand inschakelt als Excel hierom vraagt door middel van een gele balk.)

Door op de knop Inlezen te drukken kunt u een OBO bestand selecteren. Hierna begint Excel direct met het inlezen van de OBO.

Voorbeeld

Nadat u de OBO via deze excel tool heeft omgezet krijgt u de volgende informatie. Aangezien de gegevens in excel staan kunt u verder zelf alle gegevens aanpassen of aanvullen zoals u gewend bent van excel.

OBO

U kunt makkelijk middels de filters zoeken door de OBO.

De volgende gegevens zijn opgenomen:

 • Mutatiecode en omschrijving
 • BSN
 • Onderwijsnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Verblijfstitel
 • Inschrijfvolgnummer
 • Resultaatvolgnummer
 • Volgnummer
 • Datum inschrijving
 • Datum uitschrijving
 • Datum begin
 • Datum eind
 • Datum resultaat
 • Opleidingscode
 • Leertraject
 • Niveau
 • Indicatie bekostigbaar
 • Indicatie geldig 1-10
 • Indicatie geldig 1-2

Gegevens

In het tabblad gegevens zijn de volgende gegevens opgenomen:

 • Studiejaar
 • BRIN
 • Datum aanvraag
 • Datum aanmaak OBO
 • Totaal aantal deelnemers
 • Totaal aantal diploma’s
 • Controle getal
 • Soort OBO

Mocht u meer informatie willen of interesse hebben dan kunt u door middel van de volgende link deze tool bestellen.

FAQ

Welke type OBO’s kunnen worden ingelezen

Momenteel is de OBO tool getest op de OBO voor MBO, VAVO en VO. Graag zouden wij deze uitbreiden naar andere versies. Echter hiervoor hebben wij een data bestand nodig. Mocht u deze tool willen gebruiken en een andere versie van de OBO hebben dan zouden wij deze graag van u ontvangen, zodat wij de ondersteuning kunnen uitbreiden.