Handleiding TS-Z Betalingen

Wilt u een SEPA-bestand aanmaken vanuit Excel om deze rechtstreeks in de bank in te lezen. Daar kunt u deze Excel-tool voor gebruiken. Met een druk op de knop maakt de tool een SEPA-bestand. Kopieer de gegevens uit een ander Excel-bestand of voer deze handmatig in, druk op de knop en het SEPA-bestand staat klaar voor de bank

Heeft u een SEPA-bestand en wilt u deze omzetten naar Excel, zodat u analyses kunt uitvoeren op de betalingen. Met deze tool maakt u eenvoudig van één of meerdere SEPA-bestanden een excel tabel.

SEPA-Bestand aanmaken

Open het tablad Sepa en u krijgt het volgende te zien. (Let op dat u macro’s en inhoud voor het bestand inschakelt als Excel hierom vraagt door middel van een gele balk.)

Vul de gegevens in:

 • Geef bij het veld Kenmerk Batch aan wat voor kenmerk u mee wil geven in het SEPA-bestand
 • Uitvoerdatum: op welke datum de betaling plaats dient te vinden
 • Naam: De naam van de rekeninghouder van de betaalrekening
 • IBAN: Het IBAN nummer vanaf waar de betaling moet plaatsvinden
 • BIC: de bijbehorende BIC code

Als alle gegevens zijn ingevuld, ook die op het tabblad Betalingen, kan met de knop Maak Sepa een SEPA-bestand worden aangemaakt. Het SEPA-bestand wordt in de map geplaatst bij het Excel-bestand. U kunt deze direct aanbieden aan de bank.

Vul in het tabblad Betalingen de gegevens in voor de betalingen.

 • Vul bij IBAN de rekening in waar het bedrag op gestort moet worden
 • Geef bij TNV de tennaamstelling van de crediteur aan
 • BIC de bijbehorende BIC-code bij de IBAN-rekening
 • Het over te maken bedrag bij Bedrag
 • Het kenmerk of omschrijving kunt u aangeven bij kenmerk.

Check in de bank de betaling voor u deze doorzet grondig. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste betalingen.

SEPA of MT940 omzetten naar Excel

Open het tablad Inlezen en u krijgt het volgende te zien. (Let op dat u macro’s en inhoud voor het bestand inschakelt als Excel hierom vraagt door middel van een gele balk.)

Door op de knop Inlezen Sepa-bestanden te drukken kunt u een Sepa-bestand selecteren. Hierna begint Excel direct met het inlezen van het Sepa-bestand. Tevens is het mogelijk om een MT940-bestand in te lezen met de knop Inlezen MT940. Dit werkt momenteel alleen voor MT940-bestanden van de Rabobank en de ABN AMRO.

Voorbeeld

In de export in Excel zijn de volgende gegevens opgenomen:

 • MsgId
 • Datum
 • Aantal transacties
 • Controle som
 • Onderneming (Eigen))
 • Pmtinfld
 • PmtMtd
 • BtcBookg
 • InstrPrty
 • Cd
 • Eigen rekening
 • Valuta
 • ChrgBr
 • EndToEndId
 • Saldo
 • Tegenpartij
 • Land
 • Adres
 • Bankrekeningnr
 • Omschrijving

Het is mogelijk met ctrl of shift meerdere sepa-bestanden tegelijk te selecteren. Deze worden tegelijk ingelezen en in één tabel opgenomen.