Excel Tools

In excel is veel mogelijk. Veel handelingen kunnen worden verkort door handige formules, macro’s of VBA-code. Het voordeel van Excel is de flexibiliteit die overblijft. U kunt zelf bijvoorbeeld ook nog handmatig zaken wijzigen. Onderstaand enkele tools die u helpen om productiever bezig te zijn. Hierdoor kunt u zich meer op uw bedrijf richten.

Bent u niet tevreden of is het toch niet helemaal wat u zocht dan krijgt u binnen 14 dagen uw geld terug. Uiteraard komen wij u graag tegemoet door te kijken in hoeverre we de producten wel kunnen aanpassen zodat deze wel aan uw wensen voldoen.

Inlezen Auditfiles

Auditfiles worden vaak gebruikt door de belastingdienst of accountant. Het is voornamelijk een handig hulpmiddel als uw administratiepakket geen mogelijkheden heeft om te exporteren naar excel. In de auditfile zit de complete administratie.

TS-Z AUDITFILE exporteert de gegevens van de auditfile (XAF, ADF) naar een Excel bestand, u hoeft alleen maar het bestand te selecteren en zodra de macro klaar is heeft u een volledig Excel grootboek, een saldibalans, een periode balans en een post-processen matrix. In Excel is het daarnaast door middel van filters makkelijk zoeken door alle transacties heen.

Dit programma is tevens in gebruik bij een middelgroot accountantskantoor, waar het veelvuldig is gebruikt.

Bekijk ook de handleiding van TS-Z Auditfile.

TS-Z SALARIS AUDITFILE exporteert de gegevens van de auditfile (XAS) naar een Excel bestand, u hoeft alleen maar het bestand te selecteren en zodra de macro klaar is heeft u een volledig Excel uitdraai van de looncomponenten, werknemers en informatie over het salarispakket. In Excel is het daarnaast door middel van filters makkelijk zoeken in alle werknemers gegevens.

Bekijk ook de handleiding van TS-Z SALARIS Auditfile.

TS-Z KASSA AUDITFILE exporteert de gegevens van de auditfile (XAA) naar een Excel bestand, u hoeft alleen maar het bestand te selecteren en zodra de macro klaar is heeft u een volledig Excel uitdraai van de kassaregistratie. In Excel is het daarnaast door middel van filters makkelijk zoeken in de mutaties.

Bekijk ook de handleiding van TS-Z KASSA Auditfile.

Inlezen betalingen

Wilt u een SEPA-bestand omzetten naar Excel. Daar kunt u deze tool voor gebruiken. Met een druk op de knop leest de tool het bestand in en maakt er een overzichtelijke Excel-tabel van. Tevens kan deze tool MT940 bestand inlezen van de ABN en Rabobank.

Bekijk ook de handleiding

Jaarrekening

Jaarlijks dient u een jaarrekening op te stellen of een bijlage bij de inkomstenbelasting. Deze tool maakt het opstellen van een jaarrekening of bijlage voor de inkomstenbelasting een fluitje van een cent. U vult de saldibalans in en rubriceert de grootboeken, drukt op de knop en een volledige jaarrekening in excel verschijnt. Uiteraard kunt u de jaarrekening nog helemaal naar eigen wens aanpassen.

Bekijk ook de handleiding

Omzetbelasting

De omzetbelasting kan ingewikkeld zijn. Vooral als uw administratie steeds meer transacties bevat.

Deze tool maakt vanuit het grootboek een rondrekening van de omzetbelasting. Als u de tool heeft gedraaid weet u precies wat u moet aangeven op uw aangifte omzetbelasting. Daarnaast maakt de tool bijzonderheden inzichtelijk zodat ook verkeerde boekingen in de financiële administratie op tijd gecorrigeerd kunnen worden. Een ander belangrijk aspect is dat deze tool ook inzicht geeft in de omzetbelasting van voorgaande periodes. Zijn er nieuwe boekingen geweest in reeds afgesloten periode en moet er eventueel nog een suppletie omzetbelasting worden ingediend?

Bekijk ook de handleiding

Facturatie

Factureren en de inzichten hierin zijn belangrijk voor een bedrijf. Deze tool helpt u daarbij. U kunt tijd registreren (of uiteraard producten) en met een druk op de knop wordt een factuur uitgedraaid. De factuur wordt ook digitaal opgeslagen (als pdf), zodat u vanuit het excel-bestand altijd eenvoudig uw facturen terug kan vinden. Daarnaast geeft de tool inzicht in hoeveel er nog te factureren is, hoeveel er nog openstaat en hoeveel u per opdrachtgever gefactureerd heeft. De facturen zijn op basis van een sjabloon naar eigen wens op te stellen.

Bekijk ook de handleiding

Autorisatie tool

In bedrijven vinden veel autorisaties nog handmatig op papier plaats, door middel van een paraaf. Nu zijn er oplossingen om dit te digitaliseren, zoals een digitale handtekening die op een pdfje kan worden gezet. Deze handtekening moet wel door iedere medewerker die kan autoriseren worden aangevraagd en deze medewerker moet ook de juiste software hebben. Deze tool maakt het autoriseren eenvoudiger. Op basis van de gebruikersnaam wordt een log bijgehouden.

Bekijk ook de handleiding

OBO tool

Specifiek voor scholen een tool om de OBO om te zetten naar een overzichtelijke Excel. In het OBO (Overzicht BRON Onderzoek) staat alle informatie die bij DUO bekend is en van belang is voor de bekostiging. Met het OBO kan de accountant controleren of de gegevens in het LAS en in BRON overeenkomen. 

Bekijk ook de handleiding

Andere tool nodig

Heeft u een andere tool nodig dan helpen wij u ook graag verder. Wilt u een bepaald bestandstype omzetten naar Excel. We kijken graag met u naar wat is mogelijk is.